NL

Certificaten

Bij Nieuwkoop Europe vinden wij kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid heel belangrijk. In onze bedrijfsvoering houden wij voortdurend rekening met de kwaliteitseisen van onze afnemers en de impact die onze activiteiten hebben op het milieu. Om dit te waarborgen, laten wij onze processen regelmatig toetsen en beschikken wij over de volgende certificeringen.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel

Wij vinden het belangrijk dat afnemers kunnen vertrouwen op onze kwaliteit. Om die reden besteden wij veel tijd en aandacht aan kwaliteitscontrole, klanttevredenheid en veiligheid om ervoor te zorgen dat wij de verwachtingen van onze afnemers waarmaken.

MPS-Florimark TraceCert

Het Florimark TraceCert certificaat is specifiek gericht op alle kwaliteitseisen met betrekking tot het product, zoals versheid, ingangscontrole, opslag, voorraadbeheer en verdeling. Al onze ingekochte producten worden zorgvuldig en aandachtig verwerkt. Download hier 

 

MPS-Florimark GTP

Naast de kwaliteit van onze producten, houden wij ook rekening met sociale aspecten en milieueisen, zoals het opleiden van personeel, hygiëne en veiligheid. Het Florimark GTP certificaat toont aan dat de regels op het gebied van milieu en personeel worden nagestreefd. Download hier 

 

ISO 9001:2015

Om kwaliteit op structurele wijze onderdeel te maken van de organisatie, maken wij gebruik van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn wij in staat om te beoordelen of onze producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van afnemers en tevens de vereiste wet- en regelgeving tegemoetkomen. Download hier

Kwekerij nieuw

Duurzaam ondernemen met aandacht voor milieu

Nieuwkoop Europe wil met haar producten de wereld letterlijk en figuurlijk een stukje groener maken. Dit doen wij bijvoorbeeld door reductie van ons energie- en watergebruik, scheiden van afvalstoffen en door bewust om te gaan met bestrijdingsmiddelen.

MPS-A

Wij beschikken over een MPS-A certificaat, wat betekent dat wij de milieubelasting op onze productielocaties tot een minimum weten te beperken. Hiervoor houden wij het verbruik van grondstoffen, zoals gewasbeschermings- middelen, meststoffen en energie nauwkeurig in de gaten en sturen daarop aan. Download hier 

 

ISO 14001:2015

De internationale norm ISO 14001:2015 is gericht op het aansturen van milieuverantwoordelijkheden op een systematische manier en een bijdrage leveren aan de milieupijler van duurzaamheid als organisatie. De norm stelt de eisen van een efficiënt milieubeheersysteem die organisaties kunnen toepassen om hun milieuprestatie te optimaliseren. Met onze ISO 14001:2015 certificering kunnen wij aantonen dat er een actief milieubeleid centraal staat bij de procedures binnen de organisatie en er gehandeld wordt volgens een verantwoord milieubeheersysteem. Download hier

Samenwerken is de sleutel

De wereld een stukje groener maken doen wij niet alleen. Wij hebben elkaar nodig om gezamenlijk duurzame processen te ontwikkelen; van productie tot klant. Daarom werken wij samen met partijen die voldoen aan de onze milieu- en kwaliteitseisen.