NL

MVO pijlers

Naast kennis en vakmanschap, dragen wij ook een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. In onze bedrijfsvoering houden wij daar rekening mee. Dat kunnen we niet alleen realiseren, dat doen we samen met al onze medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Met onze MVO-pijlers als basis zetten we stappen op weg naar een groene keten. Van productie tot klant.

Ethisch en duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen betekent dat wij, naast de prijs en kwaliteit van de producten en diensten die wij inkopen, ook letten op sociale- en milieuaspecten van onze inkoopactiviteiten. Met andere woorden: we kijken naar de effecten op mensen, natuur en milieu.

De producten die wij verkopen zijn geproduceerd en/of gekweekt met zorg voor mens, dier en milieu en worden ingekocht voor een eerlijke prijs Daarbij vragen we van onze ketenpartners dat zij dezelfde normen en waarden hanteren.

thumbnail MVO - Duurzaam inkopen 2

Milieubewuste bedrijfsvoering

Nieuwkoop Europe heeft meerdere initiatieven ondernomen om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Zo hebben wij geïnvesteerd in zonnepanelen en wordt er gebruik gemaakt van groene stroom, maar er zijn ook diverse andere besparende maatregelen genomen.

Zonnepanelen

Bij Nieuwkoop Europe zetten we continu stappen om zo duurzaam mogelijk te opereren. In november 2021 zijn we gestart met de installatie van ruim 1.000 extra zonnepanelen. De planning is dat we deze vanaf januari 2022 in gebruik nemen. De nieuwe panelen zullen bij elkaar zo’n 279.000 kWh per jaar opleveren; dat is circa 46% van het jaarlijkse stroomgebruik van Nieuwkoop Europe. Samen met de 1.085 zonnepanelen die in 2019 zijn geïnstalleerd met een vermogen van 328.000 kWh per jaar, wordt het totale jaarlijkse stroomverbruik van Nieuwkoop Europe gedekt met groene stroom. Het installeren van zonnepanelen is een logische stap in onze transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. Deze stap past goed binnen ons actieve milieubeleid en onze ISO 14001:2015 certificering.

Reductie energiegebruik

Het gehele pand is voorzien van vloerverwarming, wat als voordeel heeft dat het gelijkmatig warmte afgeeft waardoor minder gestookt hoeft te worden. Totaal hebben we meer dan 50 kilometer vloerverwarming laten leggen.

Solar project 9
Reductie watergebruik

Regenwater wordt opgevangen in bassins van 11.000 m3, waarmee we in onze gehele waterbehoefte kunnen voorzien. Al het water, met uitzondering van het drinkwater, wordt in een gesloten systeem geregenereerd, gezuiverd en gefilterd en gaat vervolgens naar ondergrondse bassins. Het water wordt onder andere gebruikt voor het schoonspuiten van de wortels van grondplanten voordat ze op hydro worden gezet. Daarnaast wordt het gebruikt voor ons watergeefsysteem en de hydrokweek.

Afval en verpakkingsmaterialen

We richten ons niet alleen op het verminderen van afval maar ook op recycling van gebruikte materialen. Kunststof afval wordt gescheiden en geschikt gemaakt voor recycling. Al het overige afval, zoals karton/papier, metaal en hout worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld zodat een optimale recycling mogelijk is.

Kwekerij 157

Samen succesvol ondernemen

Nieuwkoop Europe biedt haar medewerkers een prettige, inspirerende en uitdagende werkomgeving met eerlijke kansen voor iedereen. In de open en sociaal betrokken cultuur is veel aandacht voor veiligheid en preventie. Wij willen dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien en kansen benutten om te kunnen groeien binnen ons bedrijf. Hiervoor bieden wij gerichte trainingsprogramma’s aan om hun vaardigheden te vergroten. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door middel van scholing en externe opleidingen.

Als bedrijf zijn wij betrokken bij het ‘Groen onderwijscentrum’. Deze organisatie verbindt onderwijs en bedrijven uit de groene sector met elkaar. Op deze manier laten wij scholieren kennis maken met onze onderneming en proberen hen te enthousiasmeren voor een toekomst in onze groene sector. Het bieden van leerzame stageplekken is hier een onderdeel van.